>

Mobiltelefoner utan abonnemang: Mindre än 0.4 W/Kg