>

Xtreme Sonax Xtreme Wheel Cleaner

SEK 253.49 (inkl. frakt)

Funktioner och tekniska detaljer

SONAX XTREME HJULRENGÖRARE Effektiv. syrafri specialrengöring för alla stål- och lättmetallfälgar. Avlägsnar enkelt envis smuts som bromsdamm. olje- och gummirester samt annan smuts på vägen. Faroangivelser (CLP): - H302 Farligt vid förtäring - H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion - H318 Orsakar allvarliga ögonskador - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation - H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter Material: Flytande Applikation: Fälgrengöring Garanti: 2 år innehåll: 500 ml packning: Spray flakong
1 av 1 resultat
Sortera på Relevans