>

Xtreme Sonax Xtreme Fälg Cleaner Plus

SEK 253.50 (inkl. frakt)

Funktioner och tekniska detaljer

SONAX XTREME RIM CLEANER PLUS 400 ML en mycket effektiv syrafri fälgrensare. Hjulrenaren är lämplig för alla lackerade stål- och lättmetallfälgar. Avlägsnar enkelt envis smuts: som inbränt bromsdamm. olja och smuts på vägen. Dina bilfälgar och bultar kommer ut ur rengöringsprocessen oskadade på grund av den syrafria kompositionen. * Syrafritt! * För målade stål och lättmetallfälgar! Faroangivelser (CLP): - H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning - H302 Farligt vid förtäring. - H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Garanti: 2 år Applikation: Fälgrengöring innehåll: 400 ml
1 av 1 resultat
Sortera på Relevans