>

budofitness.se

Hemsida: https://budofitness.se/

Budo & Fitness Sport är Sveriges ledande företag med specialinriktning på produkter för kampsport- och gymträning. Vi har butiker runt om i landet, e-handel samt grossistavdelning med egna varumärken. Våra ledord är inspiration, kunskap, kvalitet och resultat. - Inspiration att komma igång och skapa regelbundenhet i sin träning. - Kunskap om korrekt och effektiv träning med rätt val av produkter som underlättar och bidrar till förbättrade träningsresultat. - Rätt kvalitet på träningen och träningsrelaterade produkter. - Träning som görs rätt och blir av ger resultat. Historien om Budo & Fitness Butikerna startade i november 1992. Den mycket välrenommerade Budo Nord butiken, som sedan 70-talet varit en ledande leverantör inom budo/kampsport i Sverige, belägen på Sveavägen i Stockholm, slogs då samman med dåvarande träningsinriktade Hälsa & Fitness butiken. De bägge specialinriktade butikskoncepten med ”Budo” från Budo Nord och ”Fitness” från Hälsa & Fitness butiken smälte samman och bildade ”Budo & Fitness Butiken” med det bästa från båda koncepten.