>
Xtreme Sonax Xtreme Wheel Cleaner
SEK 253.13
= SEK 154.13 + SEK 99.00
Tillgänglighet: I lager Leveranstid: 3-6 dagar Tillstånd: Ny
Senast uppdaterad 8/4/2021
SONAX XTREME HJULRENGÖRARE Effektiv. syrafri specialrengöring för alla stål- och lättmetallfälgar. Avlägsnar enkelt envis smuts som bromsdamm. olje- och gummirester samt annan smuts på vägen. Faroangivelser (CLP): - H302 Farligt vid förtäring - H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion - H318 Orsakar allvarliga ögonskador - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation - H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter Applikation: Fälgrengöring Material: Flytande Garanti: 2 år innehåll: 500 ml packning: Spray flakong
Rabattkod
Det finns ingen rabattkod för detta erbjudande